Apostolia – Colectia anului 2010

A aparut Apostolia – Colectia anului 2010. Pret: 70 lei

 

 

Apostolia este o revistă de informare şi spiritualitate ortodoxă, editată de Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale (Paris, Franţa), cu apariţie lunară tipărită (format A5, 10 numere pe an), în două ediţii lingvistice diferite: română (RO) şi franceză (FR).

Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale a editat timp de 15 ani, neîntrerupt, Foaia Sfântul Ioan Casian, publicaţie oficială şi oficioasă a eparhiei. Cu numărul din aprilie 2008, Foaia Sfântul Ioan Casian a devenit “Apostolia”, o autentică revistă misionară în 64 de pagini A5 color, cu apariţie lunară bilingvă (română şi franceză), cu un conţinut mult diversificat, care să redea cât mai fidel multiplele aspecte ale vieţii bisericeşti din Mitropolia Europei Occidentale şi Meridionale, şi să se adreseze deopotrivă clericilor, intelectualilor şi mai ales creştinilor simpli, publicului larg, care constituie majoritatea celor trei milioane de credincioşi din Mitropolie. Revista Apostolia este un proiect amplu şi mai adaptat condiţiilor pastorale din Europa Occidentală. Pe lângă importantul serviciu adus în cadrul Mitropoliei noastre sau în cel general pan-ortodox din Europa apuseană (prin ediţia în limba franceză), prin comunicarea între eparhii/parohii şi prin mărturia vieţii Bisericii noastre Ortodoxe Române în Occident, Apostolia deschide şi o punte de legătură bisericească, mult necesară, între românii aflaţi în aceste părţi ale Europei şi familiile lor rămase în ţară, dar şi între toţi cei interesaţi – clerici sau laici – de viaţa bisericească a românilor de pretutindeni, în general.


Tags: ,

 
 
 

Leave a Reply