Truda pictorului

 

De câte ori Van Gogh întâlnea în drum țărani care-și lucrau ogorul, se oprea și ședea de vorbă cu ei. În sinea lui, se socotea mai prejos de acești oameni.
– Vezi, îi spuse o dată unuia dintre ei, eu trudesc la pânzele mele tot așa cum trudiți și voi pe ogoarele voastre.

[ Irving Stone – Bucuria Vieții, Ed. Meridiane, București, 1973 ]
[ foto: ioan gînscă, 2012 ]


Tags:

 
 
 

Leave a Reply