Casa pictorului Henri

Henri (pictorul) îşi construise o corabie, o corabie micuţă şi cochetă, cu o cabină, confortabilă, dar o construise în pădure, deoarece îi era teamă de ocean. Corabia lui era aşezată pe un postament de ciment şi Henri trăia în ea fericit. Într-o zi, pe cînd n-aveau nimic altceva de făcut şi se plictiseau, Mack şi ai săi îi jucară o farsă. Coborîră pe malul mării, umplură un sac cu scoici şi le lipiră cu ciment pe chila corăbiei. Henri fu tare emoţionat, mai ales că nu putea povesti nimănui întîmplarea. Doc ar fi putut să-l liniştească, dar Doc era în armată. Henri răzui chila corabiei şi o vopsi din nou, dar numai ce se uscase vopseaua că poznaşii reîncepură, adăugînd de această dată şi cîteva alge. Cînd au văzut rezultatul, le-a fost tare ruşine. Henri îşi vîndu corabia şi părăsi oraşul în douăzeci şi patru de ore. Nu putea să suporte ideea groaznică şi persistentă că, în timp ce el dormea, corabia sa ieşea în larg.

[John Steinbeck – Joia dulce, Editura Univers, Bucureşti, 1970]


Tags:

 
 
 

Leave a Reply