Colindiță cu peniță

Primiți-mă cu un colind pe care l-am cules acum 17 ani,
în satul Bucea, județul Cluj.

Pe sub lună, pe sub soare
Vine-o corabie mare
Iar într-însa cine șade
Șade mama și cu fiu’
Fiu’ plânge, mama-i zice:
Taci fiule, nu mai plânge
Că ție mama ți-a da
O peniță de argint
Să mături ceru’ de vânt
Și pământu’ de păcate
Și pe noi de răutate.