Preview Apostolia 76-77, iul-aug 2014

Iată mijlocul de a ne schimba la faţă! Să ne însușim dogmele credinţei și să hrănim cu ele mintea noastră; să dezrădăcinăm patimile și să înrădăcinăm dispoziţiile cele bune, iar în primul rând să înteţim în noi harul prin mijloacele harice care sunt cuprinse în Biserică. Așa va vedea și așa se va schimba la faţă omul nostru lăuntric, tainic.
Domnul să vă ajute să fi ţi în așa fel, încât schimbându-vă la faţă aici să vă învredniciţi a intra în slava Lui în veacul ce va să fi e. Amin!
(„Iată cum o să fiți!”, Cuvânt la Schimbarea la Față, Sfântului Teofan Zăvorâtul, Apostolia 76-77, 2014, pp. 1-3, Fragment)

apostolia-nr-76-77-iulie-august-2014
Apostolia-76-77_iul-aug_coperta2