Veniți de luați bucurie!

Dragi prieteni, după cum știți, slujba parastasului la împlinirea a 3 ani de la mutarea la cele veșice a Părintelui nostru drag TEOFIL PĂRĂIAN a avut loc duminică, 4 noiembrie 2012, la Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus.
Cu acest prilej s-a deschis pentru pelerinii mănăstirii o expoziție documentară în fosta chilie a ucenicilor Părintelui Teofil. Fiecare perete cuprinde fotografii reprezentative pentru următoarele secțiuni: „Acasă la Topârcea”, „Slujire și propovăduire”, „Familia spirituală”, „Zorica Lațcu”și „Părintele Teofil, bucuria copiilor”. Piesa principală a acestei expoziții este bustul Părintelui Teofil predicând, realizat de sculptorul clujean Gergely Zoltán. Concepută în special pentru cei nevăzători, sculptura a surprins foarte plăcut mulțimea de vizitatori, stârnind exclamații de bucurie. Totodată, alte două lucrări inedite, chipul iconic al Părintelui Teofil realizat în frescă de iconarul Sorin Efros și icoana Teodorei Roșca cu cei trei sfinți de care Părintele Teofil se simțea cel mai apropiat – Iosif din Arimateea, Apostolul Luca și Ioan Gură de Aur -, au fost și ele remarcate și foarte apreciate.
Ideea realizării unei astfel de expoziții permanente în chilia alăturată chiliei Părintelui Teofil, susținută cu toată dragostea de Părintele Stareț, Arhimandritul Ilarion Urs, Părintele Mihail Bobârnat, ultimul ucenic de chilie al Părintelui Teofil, și Curatoriul „Părintele Teofil Părăian” a fost mult așteptată și primită cu căldură.
În perioada imediat următoare (până în 3 martie 2013, ziua de naștere a Părintelui Teofil), expoziția se va îmbogăți cu noi elemente care vor spori calitatea estetică a ansamblului dar și folosul duhovnicesc al vizitatorilor.